Chuyên Viên An Ninh Bảo Mật

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB)
Hà Nội
Update 03/11/2019. Hạn nộp 8 tháng trước

Mô Tả Công Việc

- Quản trị, giám sát, vận hành hỗ trợ, thiết lập các chính sách bảo mật liên quan đến hệ thống mạng máy tính.

- Xây dựng kế hoạch, đề cương kiểm tra, kiểm toán các hệ thống bảo mật, hệ thống CNTT của Ngân hàng

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá, điều tra về an toàn bảo mật các hệ thống mạng máy tính và xử lý các sự cố về bảo mật hệ thống mạng máy tính.

- Thực hiện xây dựng, đề xuất triển khai các công cụ và quy trình/quy định trong công tác quản trị, vận hành hỗ trợ hệ thống bảo mật mạng máy tính.

Trình độ:  Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, được đào tạo chính quy, chuyên ngành về Công nghệ thông tin, Toán Tin, Điện tử viễn thông của các trường Đại học trong và ngoài nước.

Yêu cầu khác:

- Có hiểu biết về lĩnh vực an toàn thông tin và có kinh nghiệm làm việc ít nhất 01 năm trong lĩnh vực An toàn thông tin.

- Có kiến thức về an toàn bảo mật và điều tra bảo mật, có hiểu biết về các sự cố bảo mật, có kinh nghiệm áp dụng các dạng tấn công và phòng thủ trên môi trường mạng máy tính (như hiểu biết về lỗ hổng web, lỗ hổng phần mềm và các giải pháp phòng chống lỗ hổng, lập trình an toàn).

- Có khả năng khai thác các công cụ bảo mật như công cụ dò quét điểm yếu, công cụ bắt và phân tích gói tin, có kinh nghiệm vận dụng trong các trường hợp phản ứng sự cố.

- Có hiểu biết và sử dụng các ngôn ngữ lập trình mạng; các ngôn ngữ lập trình C/C++, Java,…

- Ưu tiên các ứng viên:

o   Có các chứng chỉ về bảo mật (như Security+, CEH, CHFI, SCNP, CCNA Security…).

o   Có chứng chỉ về quản trị các thiết bị, hệ thống bảo mật của các hãng (như Checkpoint, HP, Websense, Cisco, Arcsight, Mcafee, RSA…).

o   Có chứng chỉ liên quan đến các chuẩn về an toàn thông tin (như ISO 27001, PCI DSS…).

o   Có các chứng chỉ quốc tế về công nghệ thông tin khác về an toàn bảo mật trong lĩnh vực CNTT.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, ham học hỏi, kỷ luật tốt;

-Nhiệt huyết, chủ động, sáng tạo trong công việc, có khả năng chịu áp lực công việc cao

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB)

Cùng Công Ty