[Gấp] Phân Tích Nghiệp Vụ - BA (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)

CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT- CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh
Update 31/10/2019. Hạn nộp 8 tháng trước

Mô Tả Công Việc

- Tham gia các dự án lớn phân tích yêu cầu, và triển khai sản phẩm phần mềm trong các lĩnh vực: chính quyền điện tử, ERP cho doanh nghiệp, phần mềm phục vụ các ngành: y tế, giáo dục, giao thông, tài chính, bảo hiểm… Các sản phẩm cung cấp cho khách hàng với quy mô toàn quốc, toàn ngành.
- Khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng.Tìm hiểu, nắm bắt các quy trình, quy định nghiệp vụ phải tuân thủ.
- Tài liệu hóa thành tài liệu nghiệp vụ dự án. Kiểm soát việc đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của ứng dụng.Đào tạo cho các thành viên dự án và những bên liên quan đều hiểu nghiệp vụ.
- Thực hiện test các chức năng phần mềm theo nghiệp vụ.Tham gia triển khai, đào tạo và hỗ trợ sử dụng phần mềm cho khách hàng
- Nghiên cứu, đề xuất các tính năng mới cho phần mềm dựa trên nhu cầu. - Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm.Có hiểu biết tốt hoặc đã thực hiện công việc ở một trong các công đoạn: phân tích thiết kế phần mềm; lập trình; kiểm tra chất lượng (test).
- Hiểu biết về nhiệm vụ của người thực hiện phân tích yêu cầu. Có khả năng tìm kiếm, thu thập và tổng hợp thông tin yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng.
- Có khả năng viết tài liệu URD, SRS
- Có khả năng thực hiện kiểm tra (test) các yêu cầu nghiệp vụ.
- Có khả năng xây dựng chương trình, tài liệu và thực hiện đào tạo và thuyết trình, đào tạo
- Đã có kinh nghiệm về nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp, quản lý văn bản điều hành, quản lý công việc,...
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm lập trình, thiết kế CSDL.
- Có kinh nghiệm về CSS,Jquery,html,javascript,bootrap
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT, điện tử viễn thông hoặc tương đương
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí BA

Lưu ý: Ứng viên scan bằng cấp gửi kèm CV ứng tuyển IT - Phần mềm IT-Phần cứng/Mạng Agile Mysql Srs HTML CSS Công Ty Công Nghệ Thông Tin Vnpt- Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam Đà Nẵng Hà Nội Hồ Chí Minh

CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT- CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Cùng Công Ty