[Gấp] Applancer tuyển dụng Lập trình viên Android | Lương hấp dẫn

Applancer JSC
Hồ Chí Minh,Hà Nội
Update 16/07/2019. Hạn nộp 11 tháng trước

Mô Tả Công Việc

What You’re In Charge?

  • Phát triển các ứng dụng Android, tối ưu, cải tiến các ứng dụng đang có của công ty.
  • Đóng góp, xây dựng ý tượng cho các sản phẩm mới.
  • Làm theo sự phân công của quản lý.
  • Nghiên cứu các công nghệ mới.

What We’re Searching?

  • Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên về lập trình Android. 
  • Phát triển các ứng dụng Android, tối ưu và cải tiến hiệu suất cho các sản phẩm hiện tại.
  • Nắm vững các giải thuật/ thuật toán, lập trình hướng đối tượng.
  • Có kinh nghiệm về những ứng dụng giao tiếp dạng client-server.

Applancer JSC

Cùng Công Ty