Quận 1 _ Kỹ Sư Cầu Nối Kiêm Quản Lý Dự Án (Tiếng Nhật N2 Trở Lên) _ 16289DA

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hồ Chí Minh
Update 29/11/2019. Hạn nộp 9 tháng trước

Mô Tả Công Việc

- Nghe yêu cầu của khách hàng Nhật Bản.
- Trao đổi với nhóm phát triển dự án tại Việt Nam.
- Kiểm tra và tìm vấn đề về một dự án và báo cáo cho khách hàng Nhật Bản.
- Hợp tác với khách hàng Nhật Bản để giải quyết vấn đề.
- Phân tích hệ thống.
- Thiết kế cơ bản.
- Thiết kế chi tiết.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý.

YÊU CẦU: 
- Nam hoặc nữ, tuổi từ 30 đến 35 tuổi. 
- Kỹ năng tiếng Nhật: N2 trung cấp trở lên (giao tiếp với khách hàng Nhật Bản và hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Nhật). 
- PM và phát triển kinh nghiệm trong nhóm Agile (hiểu UX). 
- Có kỹ năng Front-end & Back-end. 
- Có kinh nghiệm để phát triển một ứng dụng từ đầu. 
- Có kinh nghiệm phát triển dịch vụ web hơn 3 năm. 
ƯU TIÊN 
- Kỹ năng 2 cording từ: Python, PHP, ES6, TS, Ruby... 
- Khung: Rails, Django, Larabel (MVC, ORMapper). 
- Phát triển API REST.