Media Buyer Executive

YOMEDIA - CÔNG TY CỔ PHẦN NEW PINE MULTIMEDIA TECHNOLOGIES
Hồ Chí Minh
Update 25/06/2019. Hạn nộp 5 tháng trước

Mô Tả Công Việc

Vì tốc độ Tăng trưởng nhanh của công ty Yomedia, bộ phận Digital Marketing. Chúng tôi sẽ rất vui để chào mừng những bạn trẻ năng động, có sáng tạo và trách nhiệm với vai trò “Arbitrage traffic” vào đội ngũ của chúng tôi.

Nếu như bạn chưa nghe thấy, chưa biết “Arbitrage traffic” là gì, thì đừng lo, chúng tôi sẽ vui lòng chỉ cho bạn.
TRÁCH NHIM
- Tìm kiếm các nguồn traffic hiệu quả cao;

- Chịu trách nhiệm kiểm tra vận hành của các publisher, hỗ trợ khi gặp vấn đề.

- Hỗ trợ thanh lý và nghiệm thu chính xác đúng thời gian;

- Kiểm soát chi phí và ngân sách chiến dịch quảng cáo;

- Giám sát hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và tạo báo cáo thường xuyên;

- Đảm bảo và chịu trách nhiệm việc setup chiến dịch mới, tối ưu hoá chiến dịch phụ trách.

- Nắm vai trò kết nối giữa team để đảm bảo chiến dịch đi đúng với yêu cầu từ khách hàng;

- Phối hợp và hỗ trợ cấp Manager.

K NĂNG VÀ KINH NGHIM


Chính:

-          Kĩ năng giao tiếp tiếng Anh tốt – không dưới intermadiate;

-          Kiến thức về Digital-Marketing;

-          Hiểu biết các thuật ngữ CPM, CPA, CPL, CPC, CTR, ROI, postback, convertion và v.v.;

-          Kiến thức phân tích và  làm việc với dữ liệu lớn và giải thích;

-          Sáng tạo và tham vọng phát triển.

Ph:

-          Có kinh nghiệm ở vị trí sales  từ 6 tháng – 1 năm;

-          Kiến thức cơ bản về HTML, Flash, Javascript;

-          Nhanh nhạy trong việc sử dụng hệ thống/platform;

-          Chú trong về các chi tiết nhỏ, kĩ càng trong công việc;

-          Thành thạo MS Office, Excel, Powerpoint. 

YOMEDIA - CÔNG TY CỔ PHẦN NEW PINE MULTIMEDIA TECHNOLOGIES

Cùng Công Ty