Giám Đốc Điều Hành Khối Thời Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ SỨC KHỎE VÀNG
Hà Nội
Update 09/01/2020. Hạn nộp 6 tháng trước

Mô Tả Công Việc

1. Phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty

- Xây dựng và triển khai đề án phát triển kinh doanh, chiến lược phát triển của theo định hướng, chiến lược của Ban TGĐ;

- Đề xuất, triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm, chiến lược trung hạn, dài hạn

- Xây dựng và phát triển sản phẩm; Xây dựng hệ thống khách hàng mục tiêu, tổ chức triển khai việc khai thác, tìm kiếm các kênh bán hàng nhằm thúc đẩy kinh doanh hiệu quả các sản phẩm.

2. Xây dựng bộ máy hoạt động của khối

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban, bộ phận của Khối

- Hoạch định chính sách nhân sự, xây dựng cơ chế lương, thưởng của Khối cho phù hợp

- Tổ chức Tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho Khối

3. Quản trị nội bộ

- Xây dựng hệ thống quy trình, quy định để kiểm soát hoạt động của Khối tuân thủ theo quy định chung của Tập đoàn và pháp luật

- Xây dựng văn hóa Công ty phù hợp với văn hóa chung của Tập đoàn

- Kiểm soát tốt hoạt động tài chính - kế toán và các hoạt động khác của Công ty

- Tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định chung của Tập đoàn

4. Thực hiện chế độ báo cáo & tham gia các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất

- Lập kế hoạch làm việc tháng, quý, năm

- Báo cáo kết quả làm việc hàng tháng

- Báo cáo kết quả làm việc hàng tháng, hàng quý…

- Tham gia họp định kỳ

5. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu

- Phối hợp các bộ phận khác

- Xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc

6. Mối quan hệ bên trong & bên ngoài Tập đoàn

- Duy trì mối quan hệ nội bộ với các vị trí công việc, bộ phận, phòng ban, KHỐI/BUs phối hợp thực hiện công việc hoặc giám sát trực tiếp (nếu có)

- Duy trì mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị bên ngoài Tập đoàn liên quan giải quyết thực hiện công việc

Phạm vi, quyền hạn trong công việc và tài chính

1.      Yêu cầu học vấn/ chuyên môn:

-          Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tài chính, kinh doanh, nhân sự, kinh tế…

2.      Yêu cầu kinh nghiệm:

-          Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương hoặc Giám đốc điều hành tại Công ty > 500 nhân sự

-          Lĩnh vực ưu tiên: Thời trang nhanh, các ngành hàng tiêu dùng…

3.      Kỹ năng/Khả năng:

-          Có khả năng hoạch định chiến lược và tổ chức công việc. 

-          Đo lường và giám sát được chất lượng công việc

-          Quản lý, chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường

-          Có khả năng đào tạo, huấn luyện và động viên cấp dưới. 

-          Có khả năng thiết kế và cải tiến sản phẩm

4.      Độ tuổi/ Giới tính:

-          Ưu tiên Nữ

-          Độ tuổi: 1984 – 1990

5.      Yêu cầu tin học:

-          Tin học văn phòng và các phần mềm văn phòng phục vụ cho công việc

6.      Yêu cầu Ngọaị ngữ:

Tiếng Anh giao tiếp