Front-end Web Developer (Junior Level)

Aimesoft
Hà Nội
Update 28/11/2019. Hạn nộp 9 tháng trước

Mô Tả Công Việc

What You’re In Charge?

 • Làm việc trong môi trường tốc độ cao,  yêu cầu sự chính xác và chất lượng trong việc thực thi.
 • Công việc chính: nâng cấp kiến trúc các hệ thống lớn, đồng thời quản lý và duy trì các dự án website của công ty và khách hàng. Đặc biệt, vị trí này có cơ hội phát triển lên full-stack developer và thử sức với các ứng dụng desktop để xây dựng các sản phẩm trí tuệ nhân tạo. 
 • Làm việc chặt chẽ với các team AI để đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng của sản phẩm và chức năng được giao. 
 • Phát triển trau dồi thêm kỹ năng, ngôn ngữ và framework mới khi cần thiết để hỗ trợ công việc. 

 

What We’re Searching?

 • Sử dụng tốt HTML, CSS, Javascript.
 • Có kinh nghiệm sử dụng các framework SPA (react, angular, vuejs,...)
 • Có khả năng sử dụng docker, triển khai ứng dụng trên môi trường chạy thật
 • Có thể sử dụng hệ thống quản lý source (svn/git, v.v...)
 • Có kỹ năng lập trình và thiết kế web application dựa theo mô hình MVC.
 • Nắm được kỹ thuật tạo dựng và thiết kế web responsive, single page,...
 • Đọc hiểu được tài liệu tiếng Anh