Web System Developer

Công ty TNHH Một Thành Viên COMINIT
Đà Nẵng
Update 14/10/2019. Hạn nộp 7 tháng trước

Mô Tả Công Việc

What You’re In Charge?

COMINIT (địa chỉ: 150 Lý Triện, Đà Nẵng) là công ty chuyên về lĩnh vực lập trình phần mềm cho thị trường Nhật Bản. Hiện tại công ty có nhu cầu tuyển dụng vị trí Web System Developer:

Mô tả công việc:

  • Tham gia vào các dự án thiết kế, phát triển các sản phẩm mới theo yêu cầu của khách hàng và các sản phẩm chiến lược của công ty.
  • Tư vấn, nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo các công nghệ mới.
  • Tham gia bảo trì, nâng cấp chức năng, giao diện theo yêu cầu của khách hàng trên hệ thống website hiện có.
  • Thực hiện các công việc khác theo giao phó của cấp trên.

What We’re Searching?

Yêu cầu về Web System Developer:

  • Có kiến thức nền tảng về giải thuật và cấu trúc dữ liệu
  • Có kiến thức về PHP, MYSQL, CSS, HTML, JS
  • Database: RDBM (Mysql)
  • Hiểu biết về HTML5, CSS3, JS (Jquery)
  • Có khả năng sử dụng các ngôn ngữ khác như (Nodejs, Java, ...) là một lợi thế

Công ty TNHH Một Thành Viên COMINIT

Cùng Công Ty