Digital Marketing (Attractive Salary)

CÔNG TY TNHH HIVELAB VINA
Hà Nội
Update 23/12/2019. Hạn nộp 5 tháng trước

Mô Tả Công Việc

• Quản lý kênh Marketing online: Google Adwords, Facebook, SEO, Facebook Ads, viral – seeding.
• Manage online marketing channels: Google Adwords, Facebook, SEO, Facebook Ads, viral - seeding.
• Phụ trách các hoạt động marketing, chủ yếu trên marketing số hoá.
• In charge of marketing activities, mainly on digital marketing.
• Quản trị database, xây dựng các chiến dịch marketing kể cả direct marketing và eDM, quản trị trang web.
• Database management, build marketing campaigns including direct marketing and eDM, website administration.
• Phân tích Data và báo cáo kết quả / tìm kiếm chiến lược marketing
• Data analysis and result report / propose marketing strategies
• Xây dựng chiến lược nội dung, viết bài, tiếp thị nội dung
• Build content strategy and write marketing content
• Thực hiện việc quảng bá thương hiệu thông qua kế hoạch quảng cáo trên các phương tiện truyền thông
• Conduct different advertising plans for brand communication on multi-channels
• Đánh giá hiệu quả các kênh marketing sử dụng, sáng tạo và đề xuất các kênh marketing phát triển thương hiệu hiệu quả.
• Assess the effectiveness of marketing channels, create and propose effective marketing channels for brand development.
• Các công việc khác: Hỗ trợ event tổ chức tại Dream Station Co-working Space, tư vấn khách hàng v.v.
• Other jobs: Support events at Dream Station Co-working Space, consult customers online and offline if any, etc.


PHÚC LỢI
WELFARE
. Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng tháng lương thứ 13, hỗ trợ ăn trưa, công tác phí, phí gửi xe máy
. Bonus regime for the New Year holidays, 13th month salary bonus, lunch fee, business trip fee, motorbike parking fee.
. Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Luật Lao động
. Fully paid insurance in accordance with the Labor Law
. Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn; đào tạo ngoại ngữ Tiếng Hàn hàng tuần
. Have a chance to participate in professional training programs and free Korean language training weekly
. Được cử sang Hàn Quốc đào tạo nâng cao chuyên môn, kĩ thuật, du lịch v.v.
. Being sent to South Korea to professional training combined with tourism
. Chế độ phúc lợi: được nghỉ 2 giờ/1 lần/1 tháng
. Welfare system: entitled to 2 hours / 1 time / 1 month
. Thời gian thử việc: 2 tháng hưởng 100% lương chính thức
. Probation period: 2 months with 100% of official salary
. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
. Working time: Monday - Friday • Fresher có kiến thức cơ bản về Digital Marketing (Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing)
• Fresher who has Basic knowledge of Digital Marketing (Candidates with digital marketing experience are preferred.)
• Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
• Graduating from college or higher
• Có khả năng tư duy sáng tạo, xây dựng thương hiệu, hiểu biết các kênh truyền thông, quảng bá hình ảnh công ty.
• Ability to think creatively, knowledge about brand communication, media channels and how to promote company image.
• Có khả năng Quản trị Fanpage và các vấn đề liên quan đến fanpage, Facebook, ads Promotion, viral – seeding.
• Ability to manage Facebook fanpage and ads, promotion, viral - seeding.
• Có khả năng chạy và quản lý kênh Marketing online: Google Adwords, Facebook, SEO, Facebook Ads.
• Ability to run and manage online marketing channels: Google Adwords, Facebook, SEO, Facebook Ads.
• Yêu thích công việc liên quan đến Marketing và truyền thông.
• Interested in marketing and communication related jobs
• Năng động, nhiệt tình, khả năng thích ứng với hoàn cảnh.
• Dynamic, enthusiastic, quickly adapt to changes Quảng cáo/Khuyến mãi/Đối ngoại Marketing Internet/Online Media Digital Marketing Marketing Online Facebook Marketing SEO Viral Marketing Công Ty TNHH Hivelab VINA Hà Nội

CÔNG TY TNHH HIVELAB VINA

Cùng Công Ty