Chuyên Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Năng Lượng VREC
Hồ Chí Minh
Update 08/07/2019. Hạn nộp 5 tháng trước

Mô Tả Công Việc

- Hạch toán kế toán, kiểm tra hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra

- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả
- Lập báo cáo theo dõi doanh thu, chi phí

- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

- Lưu trữ chứng từ kế toán, các văn bản hành chính (công văn, tờ trình, hợp đồng, hồ sơ dự án…) một cách khoa học

(Sẽ được hướng dẫn trong quá trình làm việc)

- Yêu cầu trình độ : Đại học

- Tuổi: 23-27 tuổi

- Số năm kinh nghiệm: Từ 1-2 năm
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng MS Office, có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán.

- Tiếng anh cơ bản
- Trung thực, chịu khó học hỏi, siêng năng, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Năng Lượng VREC

Cùng Công Ty