.NET Developer

TẬP ĐOÀN DIGITAL NOVAON
Hà Nội
Update 10/10/2019. Hạn nộp 7 tháng trước

Mô Tả Công Việc

What You’re In Charge?

 • Xây dựng, quản lý, triển khai các dự án phần mềm và công cụ của công ty
 • Phối hợp với nhóm phát triển để lên kế hoạch công việc trong tuần
 • Chủ động ước lượng và kiểm soát công việc đã nhận
 • Báo cáo kết quả công việc định kỳ, theo yêu cầu của quản lý
 • Tham gia nghiên cứu và trình bày các công nghệ mới
 • Hỗ trợ các nhân viên trong phòng Lập trình và báo cáo kết quả công việc cho Trưởng phòng

What We’re Searching?

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trở lên
 • Thành thạo .NET (C#, ASP.NET), MVC5, SQL Server , CSS, Javascript/Jquery, HTML
 • Có khả năng phân tích thiết kế hệ thống, có kiến thức về Design Partern, OOP…
 • Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt
 • Có sản phẩm/ dự án cụ thể là một lợi thế
 • Ưu tiên ứng viên có kiến thức về bảo mật
 • Ưu tiên những ứng viên hiểu biết về Google Adwords API, Facebook API, Cache, có kinh nghiệm tham gia xây dựng các hệ thống ERP

TẬP ĐOÀN DIGITAL NOVAON

Cùng Công Ty