Kế toán trưởng - Chief Accountant

Công Ty TNHH Kootoro Việt Nam
Hồ Chí Minh
Update 15/01/2020. Hạn nộp 10 ngày trước

Mô Tả Công Việc

 • Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán.
 • Tổ chức thực hiện quy trình, nghiệp vụ kế toán đáp ứng cho công tác kiểm toán hàng năm.
 • Xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, thu chi đúng chuẩn mực kế toán.
 • Lập các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Tối ưu hoá dòng tiền bằng việc kiểm soát nguồn công nợ, nguồn thu, chi.
 • Đảm bảo hài hoà nhiệm vụ, chức năng kế toán tài chính với các phòng ban liên quan.
 • Kiểm soát toàn bộ hoạt động trong phòng kế toán.
 • Kiểm soát chi phí trong công ty.
 • Lập báo cáo tài chính cuối kỳ.
 • Làm báo cáo thuế. Đảm bảo các loại báo cáo kế toán liên quan.
 • Thiết lập quy trình, biểu mẫu kế toán để đảm bảo nghiệp vụ theo kịp sự phát triển kinh doanh của công ty và theo đúng quy định của các cơ quan liên quan.
 • Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính – Kế toán.
 • Ưu tiên đã từng làm và kiến thức về E-Commerce, Retail
 • Trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Nắm vững quy định pháp luật về Thuế, luật kinh doanh.
 • Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.
 • Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán.

Công Ty TNHH Kootoro Việt Nam

Cùng Công Ty