Trưởng Phòng Marketing

TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM
Hà Nội
Update 31/12/2019. Hạn nộp 12 ngày trước

Mô Tả Công Việc

Mô tả công việc
1. Thống nhất với Giám đốc Khối Thương Mại/Ban lãnh đạo về Chiến lược và ngân sách thực hiện Marketing hàng năm.

2. Xây dựng Kế hoạch Marketing tổng thể hàng năm chi tiết theo từng chiến dịch (Các hoạt động cần thực hiện, kinh phí dự trù, lựa chọn đối tác, thời điểm thực hiện chiến dịch, …) trình Giám đốc Khối Thương Mại/Ban lãnh đạo phê duyệt.

3. Đánh giá/lựa chọn các đối tác cung cấp dịch vụ.

4. Quản lý tiếp thị thương mại (Trade marketing) bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

Kết hợp với Giám đốc Showroom/Quản lý Khai thác hàng hóa trong việc Chuẩn hóa công tác trưng bày/Gia tăng trải nghiệm và Tối ưu diện tích bán hàng tại Showroom.

Kết hợp với Giám đốc Showroom/Trưởng phòng Bán hàng Dự án/Quản lý Khai thác hàng hóa để thực hiện việc chuẩn hóa tài liệu đào tạo Kiến thức sản phẩm, Kỹ năng tư vấn bán hàng, cung cách phục vụ khách hàng đối với từng mảng Bán lẻ/Bán dự án.

Kết hợp với Quản lý Khai thác hàng hóa để thực hiện việc hoàn thiện Tài liệu Hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Kết hợp với Giám đốc Showroom/Trưởng phòng Bán hàng Dự án/Quản lý Khai thác hàng hóa để thực hiện việc lên kế hoạch và tổ chức các chương trình bán hàng giành cho các khách hàng mục tiêu. Đảm bảo Décor Showroom phù hợp với Chủ đề của từng Chương trình (Tần suất tối thiểu: Mỗi tháng 1 lần).

Kết hợp với Giám đốc Showroom/Quản lý Khai thác hàng hóa để thực hiện việc xây dựng catalogue Hùng Túy, Post khuyến mãi hàng tháng, POSM tại Showroom…

5. Quản lý Tiếp thị Thương hiệu(Brand Marketing) bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

Xây dựng Bộ nhân diện thương hiệu:
+ Xây dựng Logo chuẩn/Logo mở rộng, Kiểu chữ chuẩn, Màu chuẩn, Mũi tên chuẩn, Áp dụng Logo trong quảng cáo(bảng quảng cáo, thư, bảng thông tin,…) với những kích thước và hình dạng thông thường và đặc biệt,…
+ Xây dựng Quy chuẩn về Biển hiệu cố định: Bảng chỉ dẫn, bảng tên khu vực,…trong và ngoài Showroom.
+ Xây dựng Quy chuẩn về Biểu hiệu không cố định: Bảng thông tin sản phẩm, Bảng giá, Khuyến mãi, Sản phẩm mới, Sản phẩm thanh lý, Sản phẩm độc quyền, Sản phẩm thương hiệu riêng,..

Xây dựng Nội dung và Tài liệu Tiếp thị (Viral clip, Hình ảnh và Nội dung các bài viết,…)

Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát công tác: tiếp thị truyền miệng/tiếp thị tương tác (KOL & Bloger), quan hệ và truyền thông đại chúng (TVC, VOV,…) Tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing), Quảng cáo trong nhà và ngoài trời (in/out door).

Kết hợp với Giám đốc Showroom/Quản lý Khai thác hàng hóa/Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính để thực hiện việc lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện giành cho đối tác chiến lược (Tần suất tối thiểu: Mỗi Quý 1 lần).

6. Quản lý Quan hệ khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

Quản lý chăm sóc khách hàng.

Kiểm soát hoạt động hậu mãi.

Tiếp nhận và Truyền tải thông tin từ khách hàng đến công ty và ngược lại.

7. Nghiên cứu và phát triển khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng(Bán lẻ và Dự án)

Tổng hợp, phân tích dữ liệu khách hàng, số liệu bán hàng, xu thế tiêu dùng, nhu cầu khách hàng mục tiêu,…

Kết hợp với Giám đốc Showroom, Quản lý Khai thác Hàng hóa trong việc cơ cấu danh mục hàng hóa và dịch vụ tương ứng với từng địa bàn hoạt động, từng đối tượng khách hàng, từng gu thẩm mỹ, từng phân khúc giá, …

8. Xây dựng Bộ máy tổ chức phòng Marketing bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

Xây dựng cơ cấu tổ chức phòng Marketing phù hợp với từng giai đoạn cao điểm và thấp điểm.

Xây dựng Mô tả công việc, thiết lập chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đối với từng vị trí trực thuộc.

Kết hợp với phòng TCHC trong việc xây dựng quy chế lương/thưởng hợp lý cho Phòng Marketing.

Kết hợp với phòng TCHC trong việc tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo nâng cao năng lực nhân sự Phòng Marketing.

Đảm bảo cấp dưới thực hiện đúng/đủ/chính xác/kịp thời chức năng nhiệm vụ được giao thông qua việc tuân thủ đúng các quy trình thủ tục theo quy định của công ty.

Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chính sách, chiến lược của công ty liên quan đến Phòng Marketing.

Đóng góp ý kiến và khuyến khích các nhân sự Phòng Marketing tham gia đóng góp ý kiến để liên tục cải tiến chất lượng hoạt động Marketing bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề như: Đánh giá/hiệu chỉnh kế hoạch Marketing, Đánh giá/lựa chọn đối tác triển khai, Đánh giá/bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện của Nhân viên cấp dưới,…

9. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Khối Thương Mại. Yêu cầu công việc
1. Quản lý mọi hoạt động của Phòng Marketing.
2. Đào tạo, huấn luyện, nâng cao trình độ đội ngũ nhân sự trực thuộc.
3. Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát các hoạt động Marketing theo nhiệm vụ được phân công.
4. Đảm bảo sử dụng chi phí Marketing một cách hiệu quả.

Quyền lợi được hưởng
• Lương tháng 13 + Thưởng cuối năm
• Được tham gia các khóa đào tạo của các chuyên gia nước ngoài
• Có cơ hội du lịch các nước châu Âu, châu Á Quảng cáo/Khuyến mãi/Đối ngoại Marketing Bán hàng Trade Marketing Brand Marketing Quan Hệ Khách Hàng Đào Tạo Nhân Sự Marketing Tập Đoàn Picenza Việt Nam Hà Nội

TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM

Cùng Công Ty