Trưởng Phòng Công Nghệ Thông Tin_Dự án ERP

Công ty CP PQC
Hồ Chí Minh
Update 13/08/2019. Hạn nộp 5 tháng trước

Mô Tả Công Việc

Công tác tham mưu:

 • Tư vấn cho Ban Giám đốc về lãnh vực công nghệ thông tin: công tác thiết lập/ xây dựng cơ cấu tổ chức hoạt động, các quy định về việc quản lý sử dụng hệ thông thông tin trong toàn công ty một cách hiệu quả.
 • Đề xuất kế hoạch tận dụng triệt để nguồn tài nguyên công nghệ thông tin sẵn có, và kế hoạch triển khai các dự án phát triển các tài nguyên mới phù hợp với mô hình quản lý và chủ trương toàn công ty.
 • Tư vấn, triển khai những phần mềm quản trị dữ liệu mang lại hiệu quả tốt cho các bộ phận trong công ty.

Các công tác quản trị, phát triển hệ thống thông tin:

 • Xây dựng và quản trị hệ thống Data center cho tập đoàn.
 • Triển khai hệ thống quản trị cho doanh nghiệp ( ERP,..).
 • Thiết lập hệ thống mạng LAN, WAN cho tập đoàn.
 • Phân quyền và bảo mật hệ thống thông tin dữ liệu.
 • Phát triển các phần mềm ứng dụng cho tập đoàn.
 • Quản lý/ vận hành/ bảo dưỡng/ hướng dẫn sử dụng… hệ thống máy tính toàn công ty nhằm đảm bảo toàn bộ hệ thống và từng máy tính cá nhân hoạt động luôn tốt, mang tính bảo mật cao.
 • Chịu trách nhiệm quản trị mạng và quản trị hệ thống, sao lưu dữ liệu
 • Thực hiện các công việc kiểm tra hàng ngày về Backups, bảo mật, Scan virus, phục hồi các dữ liệu bị mất
 • Tìm nguyên nhân và giải quyết các vấn đề liên quan đến phần cứng và phầm mềm của hệ thống mạng
 • Tổ chức xây dựng và kiểm soát hoạt động của toàn bộ hệ thống thông tin, đưa ra các đề nghị cảnh cáo, kỷ luật liên quan đến những hành vi vi phạm việc sử dụng hệ thống thông tin.
 • Tổ chức thực hiện việc kiểm soát, bố trí, bảo trì các thiết bị máy móc thiết bị hệ thống thông tin, tham vấn lựa chọn các nhà dịch vụ bảo hành, bảo trì, các nhà cung cấp chất lượng và phù hợp.
 • Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, có hơn 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Đã từng triển khai những dự án phần mềm về quản trị doanh nghiệp.
 • Có kiến thức về kiến trúc phần mềm và kỹ năng lập trình.
 • Có kiến thức về hệ thống ERP hoặc những phần mềm khác giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Công ty CP PQC

Cùng Công Ty