Kiểm Soát Viên Tài Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐẠI VIỆT - CHI NHÁNH ĐÀ LẠT
Hồ Chí Minh, Lâm Đồng
Update 10/01/2020. Hạn nộp 21 ngày trước

Mô Tả Công Việc

Kế toán:

• Kiểm tra và kiểm soát tính chính xác, đầy đủ, sự phù hợp, tin cậy và tính hợp pháp của các chứng từ kế toán.

• Xem xét các báo cáo tài chính

• Thiết lập bộ chứng từ báo cáo tiêu chuẩn và chuẩn bị báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực IFRS cho toàn bộ dự án.

• Phối hợp với bộ phận pháp chế kiểm tra hợp đồng liên quan đến điều khoản tài chính

Kiểm soát nội bộ

• Hỗ trợ Kế toán trưởng và CFO thiết lập thủ tục kiểm toán nội bộ để kiểm soát công tác kế toán – tài chính cho hoạt động của dự án

• Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ cho hệ thống tài chính – kế toán

Ngân sách và kiếm soát:

• Lập kế hoạch và quản lý, kiểm soát ngân sách hàng năm, dự báo tài chính và KPIs hàng tháng và các yêu cầu báo cáo có liên quan.

• Phối hợp với các phòng ban khác để kiểm soát yêu cầu thu mua, thanh toán và chi phí thực tế nằm trong ngân sách dự trù và tuân thủ theo các chính sách của công ty

Tài chính:

• Chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo tài chính hàng tháng, tổng hợp và phân tích kết quả tài chính hàng tháng của dự án.

• Hiểu và phân tích chi tiết các yếu tố trong bảng báo cáo doanh thu - chi phí và các tiến trình đằng sau con số; làm việc với các bộ phận khác nhằm đảm bảo tính chính xác của các con số và hỗ trợ dự án hoạt động theo doanh thu và chi phí đã được hoạch định.

• Chuẩn bị báo cáo cập nhập tình hình kinh doanh hàng tháng cho Tổng giám đốc

Phát triển dự án:

• Thực hiện các nhiệm vụ phát triển dự án khác dưới sự chỉ đạo của Giám đốc dự án và CFO.

• Trực tiếp tham gia vào giai đoạn set-up và phát triển dự án nhằm nâng cao kĩ năng quản lý và phát triển dự án.

Yêu cầu

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc những ngành tương đương; ưu tiên có các chứng chỉ Kế toán hoặc ACCA/CPA

• 2 -3 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán là một điểm cộng

• Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel & Power Point

• Quen thuộc với ít nhất một phần mềm kế toán

• Có kỹ năng phân tích các mô hình tài chính tốt

• Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và phân tích vấn về tốt

• Linh hoạt và sẵn sàng di chuyển nơi làm việc/đi công tác thường xuyên trong ngắn hạn và dài hạn (đặc biệt giữa Đà Lạt và HCM trong 6 – 12 tháng tới)

• Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc

Quyền lợi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐẠI VIỆT - CHI NHÁNH ĐÀ LẠT

Cùng Công Ty