Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm

Asia Foods Coporation
Hồ Chí Minh
Update 09/01/2020. Hạn nộp 2 tháng trước

Mô Tả Công Việc

Lập trình trên thiết bị di động Android, Ứng dụng Web

Lập trình hỗ trợ theo kế hoạch của Trưởng nhóm Điều hành phần mềm và điều hành phần mềm về WEB, .NET C#.

Hỗ trợ và triển khai những chương trình nội bộ do IT làm ra phục vụ quản lý và user

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng/Phó