Mức Lương 45,0000,000 Vnd!!! Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển & Vận Hành Ứng Dụng (Senior Dev/ DevOps)

TECHCOMBANK
Hà Nội
Update 24/06/2019. Hạn nộp 5 tháng trước

Mô Tả Công Việc

1. Trách nhiệm trong phát triển các ứng dụng
• Thiết kế chi tiết ứng dụng.
• Lập trình ứng dụng.
• Kiểm thử ứng dụng.
• Đóng gói phát triển để chuyển giao cho đơn vị triển khai.
• Xây dựng các tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu.

2. Trách nhiệm trong vận hành các ứng dụng
• Thực hiện các công việc vận hành thông thường: Giám sát hệ thống, chạy các job/service hàng ngày, khóa ngày, khóa tháng, khóa năm.
• Thực hiện các công việc vận hành đặc biệt: Xử lý các sự cố, vấn đề, thực hiện archive, kiểm thử dự phòng, restoration test, kiểm thử các bản vá nâng cấp.
• Quản lý, cập nhật CMDB cho cấu hình tầng ứng dụng.
• Báo cáo tình trạng hệ thống.
• Cập nhật các tài liệu vận hành hệ thống.

3. Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng:
• Hỗ trợ mức L2, L3 với các yêu cầu được phân công.

4. Các trách nhiệm khác
• Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
• Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
• Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý. 1. Bằng cấp
• Tốt nghiệp loại khá, giỏi, xuất sắc chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử viễn thông tại các trường Đại học thuộc khối khoa học kỹ thuật như: Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia…. hoặc chương trình lập trình viên Quốc tế

2, Kiến thức chuyên môn
• Khả năng lập trình với các loại ngôn ngữ như: Java, DotNet, PL/SQL, ...
• Hiểu biết về các chuẩn message JSON… và các cơ sở dữ liệu: Oracle, MS SQL, thành thạo về lập trình Web Service trên Java, DotNet, JDeveloper…
• Có kiến thức về triển khai và cấu hình các Web Servers: Apache Tomcat, WebLogic Server, IIS

3. Kinh nghiệm
• Tối thiểu 6 năm làm việc trong lĩnh vực CNTT, ít nhất 3 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm hoặc giải pháp công nghệ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
• Tối thiểu có từ 4 đến 5 năm lập trình với một trong các loại ngôn ngữ như: Visual Basic, .Net, Java, JSP, XML và các cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL server,…
• Tối thiểu có 2 năm kinh nghiệm quản lý đội lập trình từ 5-10 thành viên trở lên

4. Yêu cầu khác
• Sẵn sàng, chủ động và sáng tạo trong công việc được giao.
• Có sức khoẻ tốt đảm bảo hoàn thành công việc được giao.
• Nghiêm chỉnh chấp hành các Nội quy, Quy định của Ngân hàng IT - Phần mềm Ngân hàng IT-Phần cứng/Mạng SQL Server Oracle Dotnet Java Lập Trình Ứng Dụng Techcombank Hà Nội

TECHCOMBANK

Cùng Công Ty