07 Senior Web Developers

RiverCrane Vietnam
Hồ Chí Minh
Update 02/01/2020. Hạn nộp 6 tháng trước

Mô Tả Công Việc

What You’re In Charge?

  • Phát triển hệ thống ứng dụng theo xu hướng công nghệ 4.0 (AI , Bigdata , Block Chain , Machine learning)
  • Phát triển hệ thống thương mại điện tử về lĩnh vực buôn bán xe máy cho nhiều quốc gia
  • Phát triển nhiều dự án cho các khách hàng Nhật (Labo)

What We’re Searching?

  • >= 1 năm kinh nghiệm phân tích, thiết kế hệ thống .
  • >= 3 năm kinh nghiệm lập trình PHP (Lavarel) hoặc Framework tương tự ( trong đó >= 2 năm làm về Web EC).
  • Có kinh nghiệm chuyên sâu trong HTML/HTML5, CSS/CSS 3, JavaScript, JQuery, Ajax.
  • Có hiểu biết chuyên sâu về Apache server, Database MySQL, Linux server, Network, and Security.