Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng (Mã: DVCM.DEV.CV3)

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM
Hà Nội
Update 28/06/2019. Hạn nộp 5 tháng trước

Mô Tả Công Việc

• Quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch thẻ xử lý các giao dịch chuyển mạch thẻ nội địa.
• Xử lý các vấn đề khó, phức tạp trên hệ thống chuyển mạch.
• Tham gia triển khai dự án liên quan đến các hệ thống thanh toán thẻ, hệ thống kết nối với các Ngân hàng trong nước theo phân công Trưởng phòng DVCM.
• Giám sát và hỗ trợ kiểm thử chứng thực kết nối với các Ngân hàng trong nước.
• Vận hành, tích hợp và nâng cấp các hệ thống ứng dụng thanh toán thẻ, các hệ thống kết nối với các Ngân hàng trong nước.
• Tham gia phát triển/tích hợp các ứng dụng trên nền tảng Java/.Net/C++.
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của phòng Dịch vụ chuyển mạch.

Thông tin khác:
• Vị trí: Chuyên viên 3
• Phòng: DỊCH VỤ CHUYỂN MẠCH
• Lĩnh vực: Dịch vụ thẻ ngân hàng, dịch vụ thanh toán thẻ quốc tế, thanh toán liên ngân hàng
• Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội a. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông hoặc các ngành kỹ thuật công nghệ tương đương.

b. Kiến thức/Kinh nghiệm:
• Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin/tài chính ngân hàng.
• Có kinh nghiệm lập trình bằng Java / .Net hoặc C++.
c. Năng lực chuyên môn:
• Có hiểu biết về các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.
• Có kỹ năng lập trình tốt.
• Có khả năng xử lý các vấn đề ở mức độ khó và phức tạp trong quá trình quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
• Có khả năng xử lý tốt và/hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.
• Có khả năng kèm cặp/hướng dẫn nghiệp vụ cho đồng nghiệp.
• Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
• Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
• Có khả năng sáng tạo.

d. Kỹ năng làm việc hiệu quả
• Có khả năng đọc, dịch tài liệu tiếng Anh tốt.
• Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
• Kỹ năng giao tiếp tốt.
• Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.
• Có kỹ năng thuyết trình.
• Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
• Có tư duy logic/tích cực.
• Có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ thông tin và công nghệ thanh toán.
• Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
• Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và dưới áp lực cao.

e. Thái độ/Hành vi:
• Có tư tưởng, phẩm chất đạo đưc tốt, lối sống lành mạnh.
• Tuân thủ các quy định của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
• Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
• Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

f. Ưu tiên:
• Có kinh nghiệm và hiểu biết về ISO 8583.
• Có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, SQL Server…)
• Có kiến thức, kinh nghiệm về Linux, HP-Unix, AIX, HSM…
• Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm. IT - Phần mềm Ngân hàng Tài chính/Đầu tư Aix Linux C++ .NET Java Công Ty Cổ Phần Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM

Cùng Công Ty