Mechanical Technician

KNAUF VIETNAM
Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
Update 19/09/2019. Hạn nộp 7 tháng trước

Mô Tả Công Việc

Workplace: CN4.4A, Dinh Vu Industrial Park, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong, Vietnam

Quantity: 01 Person

Job Purpose :
Planning and implement Preventive Maintenance, base on periodical inspection, periodical lubricating and periodical replacement.
Key Responsibilities
• Trouble shooting and corrective action
• Restoration of deterioration base on the result of Inspection
• Design machine element and construction in order equipment improvement.
• Coordinate Patrol finding item, spare part, man power and tools for monthly maintenance.
• To design new drawing & trouble solving for the line.
----------------
- Xử lý sự cố để đảm bảo hoạt động của các thiết bị.
- Kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị theo định kỳ.
- Quản lý thiết bị, kiểm soát phụ tùng thay thế dự phòng.
- Cải tiến tăng khả năng hoạt động của thiết bị.
- Thao tác các công việc hàn cắt cơ bản, chế tạo các thiết bị cơ khí.
- Có khả năng dự đoán sự cố của hệ thống cơ khí và dự kiến lịch bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Key Performance Indicators
• Implementing and up date COGZ maintenance software
• Provide Patrol Check sheet for Board Plant area (1 st step)
• Design, fabrication, installation for Mixer modify (driving by belt)
• Implement breakdown analyze meeting (Mechanical – electrical meeting)
• Leading of implementation Production – Engineering meeting.
• Administration for ISO 9001 implementation

Job Reporting : Mechanical Manager • Fresh graduator or experienced workers at maintenance works/ Ưu tiên ứng viên mới ra trường có chuyên ngành sửa chữa cơ khí hoặc công nhân sửa chữa cơ khí tay nghề cao.
• Qualified for trouble shooting and find out equipment deterioration/ Có kinh nghiệm phát hiện và dự phòng sự cố của máy móc và dự đoán nguyên nhân gây lên sự cố máy móc thiết bị.
• Qualified for Machining fabrication/ Có kinh nhiệm trong gia công, chế tạo các thiết bị cơ khi cơ bản.
• Proficiency at AUTOCARD and EXCELL./ Biết thiết kế, đọc bản vẽ và làm báo cáo công việc, bảng biểu bằng tiếng Anh.
• Be flexible at English is a prefer/ Biết tiếng Anh là lợi thế. Kiến trúc/Thiết kế nội thất Cơ khí Bảo trì/Sửa chữa Quản Lý Thiết Bị Autocard Trouble Shooting Bảo Trì Cơ Khí Knauf Vietnam Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh

KNAUF VIETNAM

Cùng Công Ty