Lập Trình Viên

Công Ty CP Tin học Lạc Việt
Hồ Chí Minh
Update 03/10/2019. Hạn nộp 7 tháng trước

Mô Tả Công Việc

What You’re In Charge?

 • Tham gia một phần, hay toàn bộ quy trình phát triển dự án theo mô hình Agile.
 • Tham gia xây dựng, phát triển các phần mềm quản lý trên công nghệ ASP.NET/.Net C#, .Net/C++.
 • Thiết kế & viết code ứng dụng Web Application.

What We’re Searching?

 • Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành CNTT (phần mềm).
 • Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng.
 • Ưu tiên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tiễn phát triển phần mềm.
 • Có kinh nghiệm về các công nghệ: ASP.NET/C#/.Net, MVC hoặc C++.
 • Kỹ năng phát triển web: HTML5/CSS3 hoặc HTML/XHTML/XML, CSS, Bootstrap, jQuery and jQuery, ExtJS, AngularJS hoặc Openui5.
 • Có kiến thức làm việc với các hệ quản trị CSDL: Datatbase MongoDB/MS SQL Server.
 • Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
 • Tích cực, chủ động, nhiệt tình trong công việc.
 • Làm việc theo đội, nhóm.
 • Tinh thần hợp tác.