×

Để tiếp tục nghiên cứu mức lương thị trường?(Email được bảo mật và chỉ được sử dụng để gửi các việc làm phù hợp với tiêu chí của bạn)

4 tuần gần đây với "Bán hàng"

Mức lương 8tr - 11tr với "Bán hàng"

 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM

  B2B Sales Executive

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM | vietnamworks.com
  11tr - 18tr
  English B2B Sales
 • DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM) JOINT STOCK COMPANY- KHANH HOA BRANCH

  [Khánh Hòa] Air Conditioning Sales Engineer

  DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM) JOINT STOCK COMPANY- KHANH HOA BRANCH | vietnamworks.com
  11tr - 20tr
  Thermal Process Engineering Presentation Skill English Skill Microsoft Office Skill
 • EN POINTE MANAGEMENT CORPORATION

  Senior Sales Executive

  EN POINTE MANAGEMENT CORPORATION | vietnamworks.com
  11tr - 25tr
  Full Service Agency Tvc Booking Events Sales Interpersonal Communication Skill Marketing Sales