×

Để tiếp tục nghiên cứu mức lương thị trường?(Email được bảo mật và chỉ được sử dụng để gửi các việc làm phù hợp với tiêu chí của bạn)

4 tuần gần đây với "Bán hàng"

Mức lương 8tr - 11tr với "Bán hàng"

  • VINTECH_THUỘC TẬP ĐOÀN VINGROUP

    [Vinsoftware] Sales Executive

    VINTECH_THUỘC TẬP ĐOÀN VINGROUP | vietnamworks.com
    11tr - 25tr
    Telesales System Call Center Bán Hàng Kỹ Thuật Bán Hàng Kinh Doanh